Läkemedelsutveckling och diagnostik (Drug Development and Diagnostics) är ett gemensamt forskningsprofileringsområde för Åbo Akademi och Åbo universitet finansierat av Finlands Akademi. Webbportalens syfte är att presentera det kunnande som universiteten och deras samarbetspartners (t.ex. sjukhusdistriktet och yrkeshögskolorna) har inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Portalen är riktad till både finländska och utländska forskare och företag inom branschen, och tanken är att göra det lättare för målgruppen att hitta service och intressanta samarbetsmöjligheter i Åboregionen.