Lääkekehitys ja diagnostiikka (Drug Development and Diagnostics) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama, tutkimuksen profilaatioalue. Tämän sivuston tarkoitus on tuoda esille kummankin korkeakoulun ja niiden yhteistyötahojen (esim. sairaanhoitopiiri ja ammattikorkeakoulut) osaamista lääkekehitys- ja diagnostikka-alalta. Sivusto on suunnattu alan koti- ja ulkomaisille tutkijoille ja yrityksille, ja tavoitteena on helpottaa kohderyhmää löytämään heitä kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia ja palveluita Turun alueelta.