Instructions for UTU researchers:

A guide for protecting and commercialising research results
Opas tutkimustulosten suojaamiseksi ja kaupallistamiseksi

Guideline for inventions
Keksintöohje

Submit an Invention Disclosure
Ilmoita keksinnöstä

Innovation activity and Tekes funding
Innovaatiotoiminta ja Tekes-rahoitus

Ohje tutkimuksen yhteydessä syntyneiden materiaalien omistuksesta, käyttöoikeuksista ja kaupallistamisesta (only in Finnish)

Agreements
Sopimukset

Instructions for ÅAU researchers:

Technology Transfer and Innovations
Teknologiöverföring och innovationer

Invention Disclosure
Uppfinningsanmälan

Right to Inventions
Rätt till uppfinningar

Intellectual Property Rights
Immateriella rättigheter